XXI wiek w coraz większym stopni wpływa na sposób funkcjonowania wielu firm. Zwłaszcza w odniesieniu do handlu zachodzą bardzo duże zmiany. Tradycyjny fizyczny handel zaczyna mieć coraz mniejszy udział w rynku.

Rozwój nowych technologi, a co za tym nierozerwalnie związanego z nim internetu, zmienia rzeczywistość handlu. Sprzedaż w sieci przestała być domeną portali handlowych. Większość firm handlowych przeniosła swoje usługi do sieci. Sklep internetowy nie stanowi już wielkiego wyzwania, stał się wymogiem chwili.
Do niedawna płatności w sieci stanowiły pewną barierę. Była to bardziej bariera psychologiczna niż techniczna. Brak zaufania klientów do płatności elektronicznych powodowany był zbyt małą popularnością takiej formy operacji finansowych. Wraz z szerokim upowszechnieniem bezgotówkowych transakcji problem samoistnie zminimalizował się.

Podstawowe formy realizacji płatności w sklepach internetowych.

1. Płatność „za pobraniem” – jeden ze sposobów pozwalający zrealizować płatność w momencie odbioru towaru, bezpośrednio u kuriera dostarczającego przesyłkę.

2. Przelew bankowy – polega na przesłaniu określonej kwoty z prywatnego konta bankowego odbiorcy na konto bankowe dostawcy. W zależności od regulaminu dostawcy, płatności dokonuje się w formie przedpłaty po dokonaniu i zatwierdzeniu koszyka zakupów.

3. Zapłata „SMS” – coraz popularniejsza mobilna możliwość sfinalizowania transakcji. Po wykonaniu połączenia nadawca otrzymuje zwrotnego „SMS” z kodem dostępu potwierdzającym dokonanie płatności pobranej z konta operatora sieci komórkowej.

4. Płatność kartą – uznawany za najbezpieczniejszy sposób płatności. Polega na uzupełnieniu danych w podanym formularzu, zatwierdzeniu i poczekaniu na potwierdzenie z centrum rozliczeniowego operatora karty.

5. PayPal – usługa płatności świadczona przez pośrednika, na koncie którego klient posiada swoje indywidualne konto zabezpieczone w odpowiednie środki płatnicze.

Są to podstawowe formy płatności będące do dyspozycji klientów sklepów internetowych. Każdy sklep czy też inny uczestnik sprzedaży internetowej posiada w swoim regulaminie, wykaz możliwości płatniczych będących w dyspozycji klientów