XXI wiek w coraz większym stopni wpływa na sposób funkcjonowania wielu firm. Zwłaszcza w odniesieniu do handlu zachodzą bardzo duże zmiany. Tradycyjny fizyczny handel zaczyna mieć coraz mniejszy udział w rynku.